Ang. det almindelige Fiskeribudget for 1886—1887 . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1886)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Frå hovudregister:

Ang. det almindelige Fiskeribudget for 1886—1887 . .   6 D. a. 408.   beh. S.tid. 958—987.   7 D. 50—51. [Bev. til: praktisk-videnskabelige Undersøgelser vedk. Saltvandsfiskerierne (kfr. ang. Stipendium for Kand. Lumholtz . .   5 D. Nr. 92.   S.tid. 987) — Opsyn og Retspleie ved Lofotfisket (kfr. ang. Anskaffelse af et Dampskib til Brug ved Opsynet . .   S.tid. 959.) Politiopsyn ved Makrelfisket ved Uleholmene, Vaartorskefisket i Namdalen, Finmarken og Søndmøre — Opsyn og Retspleie ved Sildefiskerierne . .   S.tid. 972   (kfr. 5 D. Nr. 92 II) — Ferskvandsfiskerierne . .   S.tid. 983: Lønninger og Reiseudgifter — Opsyn med Laxefiskerierne — Forsøg med Venerlax og med Mærkning af Lax og Søørret — kunstig Udklækning — Bidrag til Laxetrappe i Vefsenelven og Haaelven — Do. til „Aaensires Laxefiskeri”, kfr. Andr. . .   5 D. Nr. 4 og 75.  [1]  [2]   S.tid. 983. — Indtægt af bjergede Redskaber under Lofotfisket.]

Sjå saker frå same tema: