Forestilling fra Telegrafist John Hagen ang. Meddelelse af Cirkulærtelegrammer om Fiskerierne . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1886)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Frå hovudregister:

Forestilling fra Telegrafist John Hagen ang. Meddelelse af Cirkulærtelegrammer om Fiskerierne . .   6 D. a. 414.   beh. S.tid. 875.   7 D. 48.   kfr. Sth. 1887: 2 D. Nr. 48.   Indst. 6 D. a. 471.   S.tid. 1270.   Sth. 1888: S.tid. 372.

Sjå saker frå same tema: