Forestilling fra Fiskere paa Frøyen ang. Væreierforholdene sammesteds . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1886)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Forestilling fra Fiskere paa Frøyen ang. Væreierforholdene sammesteds . .   6 D. a. 76.   beh. S.tid. 262.   7 D. 23.

Sjå saker frå same tema: