Bev. til Fiskeriernes Fremme for 1883—84 . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1883)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Frå hovudregister:

Bev. til Fiskeriernes Fremme for 1883—84 . .   6 D. a. 53—55.   beh. S.tid. 81.   7 D. 23. [Bev. til: praktisk-videnskabelige Undersøgelser betræffende Saltvandsfiskerierne (overdraget cand. pharm. Buch, kfr. Gjenpart af Regj.foredrag   5 D. Nr. 46) — Opsyn og Retspleie ved Torskefiskeriet i Lofoten — Indtægt af bjergede Redskaber — forstærket Politiopsyn ved Makrelfisket ved Uleholmene, Vaartorskefisket i Namdalen, Finmarken og Søndmøre — Opsyn og Retspleie ved Vaarsildfiskeriet — Ferskvandsfiskerierne: Lønninger m. v. — Opsyn i Tanaelv m. v. — Forsøg med Venerlax og med Mærkning af Lax og Søørret — Bidrag til Udklækningsapparater ]

Sjå saker frå same tema: