Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Bev. til Fremme af Ferskvandsfiskerierne — Indberetning fra Hetting — Opsyn ved Fiskerierne i Tana- og Jakobselv . .

Tema: Fiskeri og Jagt. (Storting 1871)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Frå hovudregister:

Bev. til Fremme af Ferskvandsfiskerierne — Indberetning fra Hetting — Opsyn ved Fiskerierne i Tana- og Jakobselv . .   6 D. a. 151.   beh. S.tid. 239.   7 D. 29.

Sjå saker frå same tema: