Spørjetimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden fra Arbeiderpartiet kan forklare hvordan kuttet deres på 15 mill. kroner til fontenehus passer inn i satsingen på psykisk helse og å få flere i jobb

Datert: 17.11.2021
Svart på: 24.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Sandra Bruflot (H)

Spørsmål

Sandra Bruflot (H): Både psykisk helse og å få flere i jobb har blitt trukket frem som noe Arbeiderpartiet ville satse på dersom de kom i regjering.

Kan statsråden fra Arbeiderpartiet forklare hvordan kuttet deres på 15 mill. kroner til Fontenehus passer inn i denne satsingen?


Les heile debatten