Spørjetimespørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

Om hvilke grep i statsbudsjettet for 2022 regjeringen har foreslått for å bøte på omsetningsvikt i dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien og at grunnlaget for mange arbeidsplasser forsvinner på grunn av grensehandel

Datert: 10.11.2021
Svart på: 17.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Da landet stengte ned, og grensene til våre naboland ble lukket som følge av pandemien, opplevde dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien et oppsving både i antall ansatte og i omsetning. Dette oppsvinget er nærliggende å knytte til mindre grensehandel i våre naboland. Nå som grensene i all hovedsak er åpne igjen opplever de samme næringene, særlig langs grensen, at omsetningen svikter og at grunnlaget for mange arbeidsplasser forsvinner.

Hvilke grep i statsbudsjettet for 2022 har regjeringen foreslått for å bøte på dette?


Les heile debatten