Spørjetimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Om utenriksministeren mener forbudstraktaten mot kjernevåpen er i tråd med våre NATO-forpliktelser, og hvilke reaksjoner som har kommet fra allierte på at regjeringen har besluttet å delta som observatør på statspartsmøtet

Datert: 21.10.2021
Svart på: 27.10.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at Norge skal delta som observatør på statspartsmøtene om traktaten om forbud mot kjernevåpen. Norge vil være det eneste NATO-landet som deltar på dette møtet.

Mener utenriksministeren forbudstraktaten er i tråd med våre NATO-forpliktelser, og hvilke reaksjoner har kommet fra allierte på at regjeringen har besluttet å delta som observatør på statspartsmøtet?


Les heile debatten