Munnleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Om statsråden vil lage en plan for styrking av idretten gjennom koronakrisa, spesielt med tiltak for å hindre frafall blant barn og unge

Datert: 03.02.2021
Svart på: 03.02.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Mitt spørsmål går til kulturministeren.

Barn og unge må ta en uforholdsmessig stor støyt på grunn av koronakrisen og de tidvise nedstengingene av samfunnet. En av de alvorlige og triste konsekvensene av dette er at idretten også blir nedstengt. Unger får ikke trene, de får ikke den fysiske aktiviteten, gleden, kameratskapet og fellesskapet som idretten representerer. For mange av de små er det også mer alvorlig enn som så, for treningen representerer kanskje en pause fra livet hjemme med ugreie forhold. Nå melder idrettskretser landet over om et stort frafall på grunn av nedstengingen og koronapandemien.

Furnes fotballklubb i Ringsaker, der jeg kommer fra, har mistet 100 spillere. Klubber over hele landet har de samme tallene. De er bekymret for dem som ikke kommer tilbake, for at de skal havne i sofaen og bak en skjerm. Vi trenger en plan for å berge idretten gjennom krisen. Vi trenger spesielt å se på hvordan vi kan fange opp de sårbare ungene, og vi trenger konkrete tiltak for å bøte på eller hindre frafallet.

I forrige uke stilte jeg kulturministeren et skriftlig spørsmål der jeg lurte på om han ville si ja til Arbeiderpartiets krav om sammen med idretten å sette seg ned og lage en slik forpliktende plan fra myndighetenes side. Statsråden svarte ikke på spørsmålet, så jeg vil gi ham sjansen igjen her i dag:

Vil statsråden lage en plan for styrking av idretten gjennom krisen, spesielt med tiltak for å hindre frafall blant barn og unge?


Les heile debatten