Spørjetimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

Om hvordan statsråden vil løse saken i Levangen kommune, hvor deres engasjement for flyktninger har ført til utfordringer for barnevernet som de ikke har mulighet til å løse alene

Datert: 14.01.2021
Svart på: 20.01.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Lavangen kommune har valgt å ta et viktig samfunnsansvar, som statsråden kjenner godt til. Gjennom sitt engasjement har kommunen møtt utfordringer for barnevernet som det ikke er mulig for en kommune av Lavangens størrelse å rå med. Vi er avhengige av at kommunene tar et slikt ansvar, samtidig som vi også nasjonalt må bidra, når det oppstår dramatiske og uventede situasjoner. Situasjonen er nå alvorlig, og det er avgjørende at statsråden, ikke minst av hensyn til barna i Lavangen, faktisk bidrar.

Hvordan vil saken bli løst?


Les heile debatten