Spørjetimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om det er foretatt en analyse av distriktspolitisk konsekvenser av Finanstilsynets endring i kapitalkrav og konvertibel gjeld, og eventuelt hvilke konsekvenser denne endringen vil ha for boligbygging i distriktene

Datert: 17.12.2020
Svart på: 20.01.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Siri Gåsemyr Staalesen (A)

Spørsmål

Siri Gåsemyr Staalesen (A): Finanstilsynet har 14. desember 2020 fastsatt minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for seks banker. Finanstilsynet varsler at flere banker vil få fastsatt krav i løpet av året.

Er det foretatt en analyse av distriktspolitisk konsekvenser av Finanstilsynets endring i kapitalkrav og konvertibel gjeld, og eventuelt hvilke konsekvenser vil denne endringen ha for boligbygging i distriktene?


Les heile debatten