Munnleg spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorfor statsråden fortsatt prioriterer kutt i formuesskatten til Norges finanselite, når vi samtidig ser tydelig at kommunene må kutte i velferdstilbud og støtte til frivilligheten

Datert: 04.11.2020
Svart på: 04.11.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Mitt spørsmål går til kommunal- og moderniseringsministeren.

Kommuneøkonomien er en av de viktigste økonomiene her i landet. Det er kommunene som skal sørge for at ungene våre får en god og trygg skolegang. Det er kommunene våre som skal sørge for at vi har plass i barnehagen. Det er kommunene våre som skal sørge for at våre sykeste eldre som har behov for sykehjemsplass, får det. Det er kommunene som har ansvaret for at brannmannskapene er på plass når det trengs. Listen over kravene til hva kommunene skal innfri av velferdstjenester, er lang.

Så leverer regjeringen og statsråden sitt budsjettforslag til kommunene for 2021. Ordførere og folkevalgte over hele landet reagerer svært negativt og sier rett ut at dette blir et kuttbudsjett. Nå holder vi koronasituasjonen utenfor – det blir et regnskap for seg.

Kommunene varsler om kutt i dagtilbudet innenfor psykisk helse, kutt i støtte til lag og foreninger, hjemmehjelpstilbud kuttes – listen over kuttforslag er lang. Karmøy varsler 4 mill. kr i kutt til ressurskrevende brukere. Skien varsler 1 mill. kr i kutt til lag og foreninger. Namsskogan må kutte 7 pst. i driftsbudsjettet. I Indre Østfold kommune går hovedverneombud og tillitsvalgte ut og ber om hjelp, rammene er for trange. Vi ser at når kommunene først skal dekke opp for lønn, pensjoner til sine ansatte, økte utgifter til ressurskrevende brukere, barnehagenorm og andre lovkrav, strekker ikke pengene til. Hvorfor mener statsråden at disse kommunene allikevel får penger nok, når vi hører tilbakemeldingene? Hvorfor prioriterer statsråden fortsatt kutt i formuesskatten til Norges finanselite når vi samtidig ser tydelig at kommunene må kutte i velferdstilbud og støtte til frivilligheten?


Les heile debatten