Munnleg spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

Om tiltak når det gjelder Norges CO¨2-utslipp for å oppnå målet om 40 pst. utslippsreduksjon, og hvor mye norsk næringsliv må investere for å nå de planlagte målene

Datert: 26.02.2020
Svart på: 26.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Mitt spørsmål går til statsråd Iselin Nybø.

Det foreslås nå en rekke tiltak når det gjelder Norges CO2-utslipp for at vi skal klare å oppnå målet om 40 pst. utslippsreduksjon. Når det gjelder de tiltakene som nå foreslås for næringslivet, hvor mye må norsk næringsliv investere for å nå disse planlagte målene?


Les heile debatten