Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Spørjetimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

Datert: 12.04.2019
Svart på på vegner av: Justis- og innvandringsministeren
Svart på: 08.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Maria Aasen-Svensrud (A)

Spørsmål

Maria Aasen-Svensrud (A): Arendal fengsel, avdeling Håvet, ble i mars 2019 stengt etter beslutning fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). På bakgrunn av en økning i soningskøen har KDI pålagt regionen å gjenåpne avdeling Håvet. Behovet for soningsplasser og utviklingen av soningskøene kan virke noe uforutsigbart.

Opplever statsråden nå å ha kontroll og oversikt over behovet for soningsplasser?


Les heile debatten