Spørjetimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden tenker om en utvikling der kommersielle eiendomsutviklere legger press på lokale grunneiere for å omregulere områder med matjord til boligformål

Datert: 04.04.2019
Svart på: 10.04.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Offensive eiendomsutviklere på Østlandet henvender seg i disse dager til lokale bondelag med ønske om å komme i kontakt med grunneiere og bønder med tilbud om omregulering og detaljregulering til boligformål. Slike henvendelser bidrar til ytterligere press på matjorda.

Hva tenker statsråden om en utvikling der kommersielle eiendomsutviklere legger press på lokale grunneiere for å omregulere LNF-områder til boligformål?


Les heile debatten