Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden har planer om å foreslå en konsekvensutredning av Nordland VI for oljeutvinning for Stortinget, og hvorfor ikke Høyre og Fremskrittspartiet har levert noe slikt forslag i løpet av deres snart seks år i regjering

Datert: 07.03.2019
Svart på: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Norge styres nå av høyresiden, og Fremskrittspartiet har olje- og energiministeren. Det er flertall i Stortinget for å konsekvensutrede Nordland VI for oljeutvinning.

Har statsråden noen planer om å foreslå en slik konsekvensutredning for Stortinget, og hvorfor har ikke Høyre og Fremskrittspartiet levert noe slikt forslag i løpet av deres snart seks år i regjering?


Les heile debatten