Spørjetimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

Om hvilket initiativ statsråden vil ta for å sørge for at hele avdeling Evje ved Arendal fengsel er klart til å åpne etter planen, som er et spennende og påkostet prosjekt i kriminalomsorgen, spesielt tilpasset kvinner

Datert: 07.02.2019
Sett fram av: Tellef Inge Mørland (A)
Svart på: 13.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Maria Aasen-Svensrud (A)

Spørsmål

Maria Aasen-Svensrud (A): Arendal fengsel, avdeling Evje, er nå ferdigstilt. Et flott nytt bygg med ti lukkede plasser, i tillegg er Evje tilrettelagt for mottak av 20 innsatte til åpen soning. Dette er et spennende og påkostet prosjekt i kriminalomsorgen, spesielt tilpasset kvinner. Likevel ser det ikke ut til at hele tilbudet er klart til å åpne etter planen.

Hvilket initiativ vil statsråden ta for å sørge for at åpning av hele avdeling Evje vil skje etter planen 1. april?


Les heile debatten