Spørjetimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

Om det medfører riktighet at det er kommersielle aktører, og ikke myndighetene, som avgjør om infrastrukturen som ble brukt til å distribuere riksdekkende FM-signaler kan gjenopprettes, slik at beredskapsmeldinger kan kringkastes på FM-båndet dersom det skulle oppstå et behov for det

Datert: 11.10.2018
Svart på: 17.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Statsråden opplyser at infrastrukturen som ble brukt til å distribuere riksdekkende FM-signaler, tilhører Norkring AS, og siden myndighetene ikke disponerer utstyret, så kan de følgelig ikke beslutte om utstyret skal brukes til å gjenåpne FM-nettet.

Med bakgrunn i svaret fra statsråden - medfører det da riktighet at det nå er kommersielle aktører og ikke myndighetene som avgjør om utstyret kan brukes til å gjenopprette FM, slik at beredskapsmeldinger kan kringkastes på FM-båndet dersom det skulle oppstå et behov for det?


Les heile debatten