Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Om hvorvidt det er en sunn utvikling at husholdningenes gjeld fortsetter å øke til tross for lav lønnsvekst og boligprisnedgang, og om statsråden anser at nødvendige tiltak er fattet for å hindre at gjeldsoppbyggingen blir for stor

Datert: 01.02.2018
Svart på: 14.02.2018 av finansminister Siv Jensen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Husholdningenes gjeld fortsetter å øke til tross for lav lønnsvekst og boligprisnedgang. SSBs statistikk som ble fremlagt 31. januar, viser at samlet innenlandsk lånegjeld utgjorde 3 263 milliarder kroner ved utgangen av 2017, tilsvarende en tolvmåneders vekst på 6,5 prosent.

Mener statsråden at dette er en sunn utvikling, og anser hun at hun har fattet nødvendige tiltak for å hindre at gjeldsoppbyggingen blir for stor?


Les heile debatten