Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Om at økonomi- og finansministrene i EU vedtok endringer som innebærer at unntaket i merverdiavgiften for elektronisk salg og forsendelser med verdi under 22 euro skal fjernes innen 2021, og hvorvidt regjeringen vil fremme forslag om at tilsvarende regler gjøres gjeldende i Norge

Datert: 11.01.2018
Svart på: 17.01.2018 av finansminister Siv Jensen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): 5. desember 2017 vedtok økonomi- og finansministrene i EU endringer i merverdiavgiftsreglene for elektronisk salg til forbrukere. Digitale handelsplattformer pålegges etter dette ansvar for beregning og innkreving av merverdiavgift og registrering i 'One-stop-shop'. Vedtaket innebærer at unntaket i merverdiavgiften for forsendelser med verdi under 22 euro skal fjernes innen 2021.

Vil regjeringen fremme forslag om at tilsvarende regler gjøres gjeldende i Norge?


Les heile debatten