Spørjetimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til ministeren ved Statsministerens kontor

Om hvorvidt det er i tråd med retningslinjene for forvaltning og partipolitisk virksomhet når assisterende regjeringsråd overfor stortingsrepresentanter driver aktivt påvirkningsarbeid i en omstridt innsynssak som er til behandling i Stortinget

Datert: 05.01.2010
Svart på: 13.01.2010 av ministeren ved Statsministerens kontor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Mener statsråden ved Statsministerens kontor at det er i tråd med retningslinjene for forvaltning og partipolitisk virksomhet, datert 23. august 1995, når assisterende regjeringsråd overfor stortingsrepresentanter driver aktivt påvirkningsarbeid i en omstridt innsynssak som er til behandling i Stortinget?


Les heile debatten