Spørjetimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Om målet om den elektroniske sjøkartleggingen står ved lag

Datert: 03.03.2004
Svart på på vegner av: Miljøvernministeren
Svart på: 10.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): I Aftenposten 2. mars kommer det frem at den forserte sjøkartleggingen blir forsinket med ett år, og at ambisjonsnivået på nye målinger er redusert. Grunnen oppgis å være innføringen av moms på tjenester. Senest i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling bekreftet miljøvernministeren at kutt i bevilgningen til Kartverket ikke ville ramme den forserte sjøkartleggingen.

Kan statsråden bekrefte at målet om den elektroniske sjøkartleggingen står ved lag?


Les heile debatten