Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Utenrikssaker - Utviklingssamarbeid (1 - 8 av 8)

 • Spørjetimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvorfor regjeringen uten forvarsel har skrinlagt arbeidet med det globale knutepunktet for helseinnovasjon i Oslo, som skal drives av UNICEF, og som Solberg-regjeringen avsatte budsjettmidler til
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 08.12.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om de kraftige kuttene i bevilgningen til Verdens matvareprogram (WFP) i neste års budsjett, og hvilken informasjon om verdens sultsituasjon regjeringen besitter, som verken FN eller vi andre har del i
 • Munnleg spørsmål fra Erna Solberg (H) til utviklingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvorfor man setter på spill Norges rykte som en troverdig samarbeidspartner ved å trekke seg fra løftet om opptrapping av det globale partnerskapet for utdanning gjennom et kutt i budsjettet og en annonsering i statsbudsjettet om at man ikke vil bidra til den økningen som Norge har lovet internasjonalt
 • Spørjetimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvorvidt det er en god prioritering av Den palestinske selvstyremyndigheten å bruke enorme summer på å kjøpe ambassader og residenser over hele verden, med henvisning til giverlandsmøtet for Palestina og uttalelser om at Den palestinske selvstyremyndigheten står overfor betydelige budsjettmessige utfordringer
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hva de internasjonale reaksjonene har vært på kuttet i statsbudsjettet på 1,85 mrd. kroner til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE)
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hva begrunnelsen er for omdisponeringen av 299,4 mill. kroner fra kap. 164 post 73 "Sårbare grupper" til kap. 170 post 70 "Sivilt samfunn"
 • Spørjetimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om at regjeringen bidrar til å finansiere et palestinsk undervisningssystem som bruker skolebøker som fremmer uakseptable holdninger mot Israel og jøder, og som dermed undergraver en fredelig løsning på konflikten mellom israelere og palestinere
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvorvidt regjeringen ønsker å signalisere større bruk av NGO-styrt bistand, med henvinsing til at den kritisk vil gjennomgå bruken av globale fond for å sikre mer effektiv utviklingsbistand