Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Arbeidsliv - Lønn og inntekt (1 - 6 av 6)

 • Spørjetimespørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Svart på: 11.03.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden vil oppfordre andre kommuner til å følge Stavangers gode eksempel, som nylig har tatt barnetrygden ut av inntektsberegningen for sosialhjelpsmottakere, slik at mange flere familier og barn på landsbasis vil dra nytte av en eventuell økning i barnetrygden i framtiden
 • Munnleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Svart på: 26.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvordan næringsministeren vil bidra til at lønnsfesten som enkelte ledere bevilger seg, hvor staten er hel- eller deleier, blir stoppet, med bakgrunn i at de med lavest lønnsinntekt har fått reallønnsnedgang de siste årene
 • Spørjetimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om at det innenfor transportsektoren er et økende antall direktørstillinger, med eksempel i at antallet direktører i jernbaneselskapene er nesten femdoblet, og hva statsråden vil gjøre med denne utingen, som er en direkte konsekvens av hans forgjengeres politikk
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 12.02.2020

  Svart på: 12.02.2020 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor det er riktig at vanlige folk som mister jobben sin, må søke om dagpenger og maks får to tredjedeler av tidligere lønn, mens en statsråd på millionlønn er garantert en helt arbeidsfri inntekt i minst en måned, i mange tilfeller opptil et halvt år
 • Munnleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 05.02.2020

  Svart på: 05.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om finansministeren er enig i at forskjellene i makt og rikdom øker
 • Spørjetimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan myndighetene jobber for å slå ned på useriøsitet i arbeidslivet, med henvisning til at en butikk i en stor kjede har hatt ansatte i arbeid på 1. mai for å telle varer uten at de har fått lønn for det