Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Arbeidsliv - Arbeidsvilkår (1 - 20 av 24)

 • Spørjetimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Svart på: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om Stortingets vedtak om å sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone, hva som er mandatet til utvalget, og hvem som sitter det
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 16.05.2019

  Svart på på vegner av: Finansministeren

  Svart på: 22.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden vil rette opp i urimeligheten for tidligere NSB-ansatte, som etter å ha fått en real skattebombe i fanget med skattlegging av fribilletten, nå får beskjed om at de ikke får rabatt i skatteberegningen som andre ansatte får, en rettighet de har hatt i hele sitt yrkesliv
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.05.2019

  Svart på: 08.05.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at regjeringen i praksis undergraver at faste ansettelser skal være hovedregelen i Norge ved å åpne for mer midlertidighet, og hvorvidt ufrivillig deltid på 5, 20 eller 50 pst. skal være den nye normalarbeidsdagen eller om det trengs krav om at bemanningsselskapene må ansette i hele og faste stillinger
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Svart på: 10.04.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om at innføringen av et pensjonstilskudd på 13 pst. har vært en gavepakke til eierne av private barnehager som flere kommersielle har utnyttet, og hvorvidt statsråden planlegger å foreslå konkrete endringer av dagens system
 • Spørjetimespørsmål fra Runar Sjåstad (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Svart på: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden ser sammenhengen mellom arbeidsvilkår og kompetanse i olje- og gassnæringen, og vil gjøre noe for å stoppe utbredelsen av innleie med korte kontrakter og lave prosenter, som over tid vil undergrave både kompetansen i sektoren, HMS og hvor attraktiv næringen er for norske ungdommer
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Svart på: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt statsråden mener at avsløringene om 5 pst.-kontrakter og kontrakter med lave stillingsbrøker der samme arbeidsgiver avgjør om det kan tas tilleggsarbeid hos andre, er i tråd med Stortingets intensjoner og vedtak
 • Spørjetimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Svart på: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke Norge har ratifisert Domestic Workers Convention, som ble vedtatt av ILO i 2011, og når Stortinget kan forvente at regjeringen følger opp denne saken
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Svart på: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva regjeringen gjør for at arbeidet i helse- og omsorgssektoren blir organisert for flere hele og faste stillinger, gjennom blant annet økt bemanning
 • Spørjetimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Svart på: 06.03.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvordan statsråden vil vektlegge likestillingen i arbeidet for økonomisk vekst og mot økende ulikhet, med bakgrunn i at det fortsatt er et yrkes- og lønnsgap i Norge
 • Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Svart på på vegner av: Kultur- og likestillingsministeren

  Svart på: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva som er regjeringens virkemidler for å få et mer likestilt arbeidsliv med rett til hele stillinger
 • Spørjetimespørsmål fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Sett fram av: Per Olaf Lundteigen (Sp)

  Svart på: 13.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan regjeringen skal styrke håndhevingen av ulovlig innleie når Arbeidstilsynet i dag mangler hjemmel til å slå fast hva som er ulovlig innleie
 • Spørjetimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 30.01.2019

  Svart på: 13.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å få andelen midlertidige ansettelser i forskning og høyere utdanning ned på nivå med arbeidslivet ellers, ut over å vente på effekten av statsansatteloven, som har virket i ett og et halvt år
 • Spørjetimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.01.2019

  Svart på: 06.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om på hvilken måte statsråden vil sørge for å ivareta både de ansatte og den daglige driften i den massive omstillingen kriminalomsorgen nå står overfor
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Svart på: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva statsråden synes om at det er så store forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår innen helse og omsorg mellom folk som gjør den samme jobben, men som har ulik arbeidsgiver, henholdsvis kommersiell og offentlig
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Svart på: 16.01.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at vi trenger en pensjonspolitikk som er for de mange, ikke for de få, og hvorvidt arbeidsministeren synes det er rettferdig at bare tre av ti i privat sektor har pensjon fra første krone i dag
 • Spørjetimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Svart på: 16.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om statsråden vil ta initiativ til en etikkinformasjonslov som sikrer forbrukerne rett til innsyn i hvordan f.eks. kobolt i mobiltelefoner og elbiler er produsert
 • Munnleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Svart på: 09.01.2019 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringen har en plan for å løse den enorme utfordringen som hele landet står overfor, for å øke andelen heltidsansatte i kommunale pleie- og omsorgstjenester
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt arbeidsministeren ser at det i praksis blir umulig å opprettholde norske lønns- og arbeidsvilkår når det er fritt fram for å importere arbeidskraft fra land der pris- og lønnsnivå og boligkostnader er en brøkdel av nivået i Norge
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.11.2018

  Svart på: 28.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor ikke regjeringen har forberedt og innført sanksjoner overfor bedrifter som driver ulovlig innleie av utenlandske arbeidere, slik at brudd på reglene vil få konsekvens
 • Munnleg spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Svart på: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om kva forslag det er regjeringa har jobba med dei siste 10 månadene som kan bidra til å få organisasjonsgraden opp, med bakgrunn i at det kan sjå ut som at det er både vanskelegare å vera organisert og å vera tillitsvald for organiserte i enkelte delar av dagens arbeidsliv