Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:552 (2021-2022)
Innlevert: 02.12.2021
Sendt: 02.12.2021
Svart på: 08.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Hvilke leverandører og underleverandører er aktuelle for å opprette systemet for tilrettelagt innhenting?

Grunngiving

Som følge av tilrettelagt innhenting skal etterretningstjenesteloven etablere et bulklagringsregime i Norge der lagringen skal skje på Etterretningstjenestens servere, jf. etterretningstjenesteloven § 7-7. Beslutningen om hvem som skal levere et slikt system er avgjørende for å ivareta sikkerheten rundt data som skal lagres på denne serveren.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon er et system det tar flere år å utvikle. Prosjektet omfatter anskaffelse og oppbygging av kapasiteten. Så langt det er mulig vil det benyttes standardiserte kommersielle komponenter som tilbys av flere leverandører. Aktuelle leverandører og underleverandører til systemet kan av skjermings- og konkurransehensyn imidlertid ikke offentliggjøres. Dette kan ødelegge konkurranseunderlaget og sette staten som kjøper i en ugunstig posisjon. Av hensyn til kommende kontraktsforhandlinger gir derfor ikke Forsvarsdepartementet en ytterligere nedbrytning av slik prosjektinformasjon.

Det stilles sikkerhetsmessige krav til alle leverandører i prosjektet, herunder også krav til underleverandører. Anskaffelsene følger etablerte prosedyrer i Etterretningstjenesten som sikrer utnyttelse av markedsmekanismer og skjerming. Der konkrete sikkerhetskrav tilsier det, gjøres anskaffelser i form av sikkerhetsgraderte anskaffelser med tilhørende sikkerhetsavtaler. Aktuelle leverandører har nasjonal tilhørighet eller tilhørighet i nasjoner Norge har sikkerhetssamarbeid med. Aktuelle leverandører underlegges krav om å redegjøre for sikkerhetsforhold hos seg og sine underleverandører. Blant annet for å ivareta slike hensyn utvikles og bygges systemet for tilrettelagt innhenting av Etterretningstjenesten selv.

Tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon stiller strenge krav til informasjonssikkerhet. Dette reflekteres blant annet i etterretningstjenesteloven § 7-15. Hele systemet og alle tilhørende data vil være underlagt særskilt strenge skjermings- og sikringstiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang og for å ivareta generelle krav til nasjonal kontroll. Sikkerheten rundt data som lagres vil være så høy som teknologisk og praktisk mulig. Dette har høy prioritet.