Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:461 (2021-2022)
Innlevert: 24.11.2021
Sendt: 24.11.2021
Svart på: 08.12.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Helge Orten (H)

Spørsmål

Helge Orten (H): Stemmer finansminister Vedum sin påstand om at to av tre skatteytere vil få lavere skatt med forslagene i tilleggsproposisjonen enn med Regjeringen Solberg sitt forslag?

Grunngiving

I Dagsnytt Atten den 8. november sa Finansminister Vedum: «To av tre nordmenn vil få lavere skatt med vårt opplegg enn det Høyre la frem.». Denne påstanden gjentok han i Stortingets spørretime 24. november 2021. Påstanden er også gjengitt i lignende form i tilleggsproposisjonen, Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022). Der fremstår det imidlertid noe uklart: er denne sammenligningen i tilleggsproposisjonen gjort i forhold til referansesystemet for 2022, altså vedtatt skatteopplegg for 2021, eller med Regjeringen Solberg sitt budsjettforslag for 2022, Prop. 1 S (2021-2022) (“det Høyre la frem”)?
Jeg ber om at Statsråden svarer på hvor mange prosent av skatteyterne som får økt skatt, samt hvor mye dette utgjør per skatteyter i snitt, og hvor mange som får uendret skatt, sammenlignet med regjeringen Solberg sitt budsjettforslag for 2022. Som grunnlag for dette ber jeg også om anslåtte fordelingsvirkninger av endringer i personbeskatningen for alle personer 17 år og eldre i tilleggsproposisjonen regnet i forhold til Solberg-regjeringens forslag.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]