Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:431 (2021-2022)
Innlevert: 19.11.2021
Sendt: 22.11.2021
Svart på: 30.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hva mener regjeringen om en mulig innføring av en no-first-use eller sole-purpose policy i USAs atomvåpendoktrine, vil regjeringen støtte opp om et slikt skritt fra Biden-administrasjonen, og hva svarte Norge da vi fikk tilsendt en spørreundersøkelse om dette fra USAs myndigheter?

Grunngiving

USAs nåværende atomvåpendoktrine åpner for at USA kan angripe andre land med atomvåpen, uten selv å ha blitt angrepet med atomvåpen og uten at det dreier seg om å forhindre et atomangrep mot USA. Denne politikken innebærer at USA åpner for atomangrep mot andre land, som etter alt å dømme vil stride med folkeretten og utgjøre straffbare krigsforbrytelser. I valgkampen lovet nåværende president Joe Biden å endre den nåværende atomvåpendoktrinen ved å innføre en såkalt sole-purpose policy i sin atomvåpendoktrine. Det vil si at USA kun skal bruke atomvåpen for å hindre eller stanse et eventuelt atomangrep mot USA. Biden har tidligere også sagt at han ikke ser for seg at det å bruke atomvåpen først verken vil gi mening eller være nødvendig. Prinsippet om å ikke bruke atomvåpen i en konflikt uten at andre har brukt atomvåpen først, kalles i USA for no-first-use policy, og er en målsetning for de som ønsker at USA skal opptre i tråd med folkeretten.
I det siste har amerikanske medier rapportert at Biden-administrasjonen nå vurderer å innføre en såkalt no-first-use eller sole-purpose policy i sin atomvåpendoktrine. 30. oktober skrev Financial Times at USAs regjering har sendt en spørreundersøkelse til sine allierte for å innhente deres synspunkter på den potensielle amerikanske innføringen av en slik no-first-use eller sole-purpose policy.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Norge vil støtte tiltak som reduserer atomvåpnenes betydning i forsvarsdoktriner, samt tiltak som reduserer risikoen for bruk av kjernevåpen og kan bidra til kjernefysisk nedrustning.

USA gjennomfører nå sin regulære atomvåpengjennomgang. I den sammenheng har USA rutinemessig tett dialog med allierte land. Den dialogen er høyt gradert, og det er derfor en nødvendig forutsetning for dialogen at innholdet ikke kommuniseres offentlig. Norske innspill i en slik prosess vil alltid være i tråd med etablert norsk politikk.