Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:5 (2021-2022)
Innlevert: 11.10.2021
Sendt: 11.10.2021
Svart på: 18.10.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Norge gir hvert år mange millioner i bistand til Jordan. De såkalte Pandora Papers har avslørt at Jordans konge har brukt over 100 millioner dollar til å kjøpe opp luksusleiligheter.
Vil dette misbruket av offentlige midler få konsekvenser for utbetaling av bistandsmidler fra Norge?

Grunngiving

Jeg viser til sak publisert på E24 i går om Pandora Papers, der det blant annet fremgår at kong Abdullah II av Jordan har kjøpt 14 luksuriøse boliger i USA og Storbritannia til en verdi av over 100 millioner dollar. Norge ga i fjor 230 millioner kroner i bistand til Jordan, mesteparten via FN-systemet og humanitære organisasjoner som jobber med flyktninger i landet, ifølge nrk.no.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Norge ga om lag 233 millioner kroner i humanitær- og stabiliseringsbistand til Jordan i 2020. Det forventes at norsk bistand til Jordan vil ligge på omtrent samme nivå i 2021. Bidragene til Jordan er i all hovedsak en del av den norske responsen på Syria-krisen, i første rekke for å støtte Jordans rolle som verdens tredje største mottaksland for syriske flyktninger. Norsk innsats har et sterkt fokus på levekår og tjenester til flyktninger, så vel som andre sårbare grupper og vertssamfunn i Jordan. Kanalene for den norske støtten er i hovedsak norske humanitære organisasjoner, FN, Verdensbanken og jordansk sivilt samfunn.

Norge støtter også utdanningssektoren, blant annet gjennom et flergiverfond til det jordanske utdanningsdepartementet. Formålet er å sikre syriske flyktninger og andre sårbare skolebarn i Jordan tilgang på utdanning i det jordanske skolesystemet. I år har 142 000 syriske og sårbare skolebarn i Jordan fått tilgang til utdanning.

Det foretas tett oppfølging av norske bistandsmidler til Jordan. Det går ikke norske bistandsmidler til det jordanske kongehuset, og det finnes ingen indikasjoner på at norske midler er involvert i kjøpene omtalt i Pandora Papers. Etter min vurdering foreligger det derfor ikke grunnlag for å kutte støtten til flyktninger og sårbare mennesker i Jordan som følge av avsløringene.