Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:4 (2021-2022)
Innlevert: 11.10.2021
Sendt: 11.10.2021
Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren
Svart på: 12.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Ser finansministeren noen som helst problematiske sider, prinsipielle innvendinger eller andre urettferdigheter ved at nordmenn ikke får lov å overføre lovlige ervervede pokergevinster i utlandet, som de er pliktige til å betale skatt av i Norge, til sine norske bankkontoer, og mener han at det bør foretas regelmessige justeringer som gjør at nordmenn får lov å overføre disse lovlige ervervede gevinstene til sine kontoer i Norge (spesielt i lys av at de må skattes av)?

Grunngiving

Jeg viser til spørsmål 15:2982 (2020-2021) hvor finansministeren svarte på mitt spørsmål som omhandlet at nordmenn ikke får lov å overføre lovlige pokergevinster fra utlandet til sine norske kontoer, selv om de er pliktige til å skatte av gevinsten til norske myndigheter.
Finansministeren skrev i sitt svar blant annet at:

"Plikten til å betale skatt er altså ikke avhengig av at den skattepliktige inntekten kan bli eller faktisk blir overført til Norge og brukt til å betale skattekravet."

Jeg registrerer forøvrig at finansministeren ikke har gitt noen råd på hvordan nordmenn i en slik situasjon kan ta med seg gevinsten hjem til Norge, ettersom mange nok vil være avhengig av dette for å klare å betale skatt av den lovlige ervervede gevinsten slik reglene krever (f.eks. om han vil anbefale kontanter i en koffert, veksle de inn i gullblokker, bruke krypto, eller annet).

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Som jeg allerede har opplyst representanten om i mitt svar på hans spørsmål 30. juni 2021, som også gjaldt betalingsformidlingsforbudets innvirkning på pokergevinst, så har vi en enerettsmodell for pengespill i Norge. Som følge av dette er det også forbudt å formidle betaling til og fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Da vil det naturligvis også kunne oppstå problemer for nordmenn som velger å benytte seg av utenlandske pengespill, som for eksempel pokerspill på nett, med å få tilgang til gevinster fra slike spill.

Jeg anser ikke betalingsformidlingsforbudet som problematisk, men som et godt og nødvendig verktøy for å kunne håndheve det norske pengespillregelverket og stanse de aktørene som retter sine tilbud mot det norske markedet i strid med norsk lov. Selv om man ikke har valgt å kriminalisere nordmenns deltakelse i utenlandske pengespill, så er det like fullt forbudt å tilby pengespill uten særskilt tillatelse. Å samtidig skulle tillate formidling av betaling til og fra slike pengespill og tilrettelegge for at nordmenn får tilgang til gevinster fra pengespill som ikke er tillatt i Norge, ville vært å uthule dette forbudet.

I begrunnelsen for sitt spørsmål viser representanten til at finansministeren ikke har gitt noen råd til nordmenn om hvordan de kan få tilgang til gevinst fra pokerspill som ikke har tillatelse i Norge. Mitt råd er det samme som jeg ga i mitt svar på spørsmålet av 30. juni 2021: Ikke benytt dere av pengespilltilbud som ikke er tillatt i Norge. Velg i stedet spillene til de norske lovlige aktørene. Disse aktørene tilbyr også attraktive spill, men har den fordelen at de er underlagt ordentlige ansvarlighetstiltak som motvirker og forebygger utviklingen av spilleproblemer.