Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1739 (2019-2020)
Innlevert: 27.05.2020
Sendt: 27.05.2020
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Svart på: 03.06.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Vil statsråden ta initiativ til at arrangører av arrangementer som Dyrsku`n i Seljord, som samler store folkemengder etter at smittevernregelverket opphører 1. september, får en snarlig avklaring på om arrangementet kan gjennomføres eller ikke i 2020?

Grunngiving

Koronasituasjonen har ført til avlyste arrangementer over hele landet den siste tida. Foreløpig har vi et regelverk for smittevern som gjelder fram til 1. september. Det er bra med forutsigbare retningslinjer arrangører kan forholde seg til.
Desto vanskeligere er det med mangel på forutsigbarhet for arrangementer som avholdes etter 1. september, for eksempel Dyrsku`n i Seljord. Dette er et stort arrangement som krever mye planlegging og som har store økonomiske konsekvenser for arrangørene, lokalt næringsliv, frivilligheten og andre.
Dyrsku`n i Seljord har blitt arrangert i over 150 år, og samler opp mot 100 000 mennesker den andre helga i september. Arrangementet er en spydspiss for norsk matproduksjon og landbruk, og har store ringvirkninger i hele regionen, blant annet for lokalt næringsliv og frivilligheten. Grunnet koronaviruset vet ikke arrangørene om det kan arrangeres noen Dyrsku i år. Det er en uvisshet som er krevende å leve med, også økonomisk.
Det er viktig at Dyrsku`n, og andre arrangører, raskest mulig får beskjed om hvilke retningslinjer som gjelder, slik at de kan vurdere om det er grunnlag for å gjennomføre arrangementet eller om arrangementet bør avlyses. Dette vil gi den forutsigbarheten som trengs for å ta kloke avgjørelser, redusere økonomisk tap og sikre at arrangementene eventuelt kan komme sterkere tilbake i 2021.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Koronapandemien og tiltak for å begrense smitte har medført konsekvenser på mange områder i samfunnet, også for landbruks- og matsektoren. Begrensninger i arrangementsstørrelse er et nødvendig smittebegrensingstiltak, og har allerede medført mange avlyste arrangementer over hele landet.

Gjeldende smittevernregler gjelder til og med 31. august. Per i dag er det ikke tillatt med mer enn 50 personer ved arrangement på offentlig sted. Det er for tidlig nå å konkludere med hva som vil være gjeldende maksimal arrangementsstørrelse etter 1. september. Selv om det fremover blir endringer i maksimalt antall personer ved arrangementer, vil trolig kravet om å legge til rette for minst en meters avstand gjelde hele 2020. Det innebærer at arrangører uansett må innrette sitt arrangement slik at denne avstanden kan opprettholdes, uavhengig av maksimal arrangementsstørrelse.

Siden spørsmålet ble stilt av stortingsrepresentanten Sem-Jacobsen har Dyrsku'n valgt å avlyse årets arrangementet. I den sammenheng har jeg ved to anledninger hatt møte med arrangøren av Dyrsku'n. Jeg syns for øvrig det er leit at det tradisjonsrike arrangementet for første gang siden 1866 ikke skal arrangeres.

Når det gjelder andre arrangementer, så tar jeg med meg behovet for avklaringer videre inn i regjeringens arbeid med restriksjoner som følge av koronapandemien.