Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:60 (2019-2020)
Innlevert: 10.10.2019
Sendt: 10.10.2019
Til behandling

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hva var forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet i 1990 og i 1995, hva var forsvarsbudsjettets andel av brutto nasjonalprodukt i 1990 og 1995, hvor stort ville forsvarsbudsjettet vært i 2020 forutsatt at forsvarsbudsjettet hadde økt tilsvarende (prosentvise økning) som statsbudsjettet siden 1990, hvor stor er fredsdividenden som denne forskjellen utgjør, hvor stor ville forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet vært i 2020 basert på nevnte forutsetning, og hvor stor andel av bnp ville dette utgjort i 2020?

Grunngiving

Forsvaret har gjennomgått en av de største omstillinger i norsk offentlig sektor siden 1990.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg