Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:46 (2019-2020)
Innlevert: 07.10.2019
Sendt: 08.10.2019
Til behandling

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Regjeringen har besluttet å legge ned Ullevål sykehus. Store og kostbare prosjekter finansiert av staten har en egen prosjektmodell for kvalitetssikring. Den skal sikre at gjennomføringen blir god. Vil en slik modell bli brukt ved investeringer knyttet til Gaustad/Aker og et eventuelt salg av Ullevål sykehus?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg