Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:33 (2019-2020)
Innlevert: 04.10.2019
Sendt: 07.10.2019
Til behandling

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Jeg ser det som svært positivt at Justisdepartementet nå vil undersøke konsekvensene halveringen av reisegodtgjørelsen har hatt for advokater som yter fri rettshjelp. Vil justisministeren sørge for at undersøkelsen også forhører seg blant advokatene om hvilke konsekvenser halveringen av reisegodtgjørelsen vil få dersom strukturendringene i NOU 2019:17 skulle bli gjennomført?

Grunngiving

Det opplyses i Advokatbladet 1. oktober at Justisdepartementet har bedt Vista Analyse å gjennomføre en undersøkelse blant et representativt utvalg av advokater som helt eller delvis jobber under offentlig salær.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg