Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:11 (2019-2020)
Innlevert: 02.10.2019
Sendt: 03.10.2019
Svart på: 10.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Kan statsråden bes om en oversikt over utviklingen i statlige arbeidsplasser i kommunene i Nordland fra og med 31.12.2013 og fram til 2019?

Grunngiving

Sentralisering av statlige arbeidsplasser oppleves i flere deler av Nordland og skaper bekymring for grunnlaget for bosetting. Opplysningene bes oppgitt årlig per kommune.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]