Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:2257 (2018-2019)
Innlevert: 05.09.2019
Sendt: 05.09.2019
Svart på: 12.09.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

Nils Kristen Sandtrøen (A)

Spørsmål

Nils Kristen Sandtrøen (A): Mange hundeeiere er nå dypt bekymret etter at det meldes om en dødelig hundesykdom som sprer seg. Mattilsynet advarer hundeeiere mot å la hunden hilse på andre hunder og råder dem til å holde seg borte fra parker og hundejorder. Dette alvorlig for hundene som mister muligheten til å utfolde seg uten å stå i fare for å bli smittet, og det fører til fortvilelse blant mange bekymrede hundeeiere. Ifølge VG foreligger det foreløpig lite informasjon, men veterinærer rapporterer om en alvorlig tilstand som er oppdaget hos flere hunder – særlig i Oslo-området. Mattilsynet sier at de så langt har informasjon som tyder på at syv hunder kan ha dødd av sykdommen.
Hva vil statsråden gjøre for å kartlegge årsaken til at denne farlige sykdommen har oppstått, og hvilke tiltak vil hun sette i gang for å forebygge at sykdommen sprer seg og rammer flere hunder?

Olaug V. Bollestad (KrF)

Svar

Olaug V. Bollestad: Veterinærinstituttet og Mattilsynet arbeider i godt samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen og private veterinærklinikker for å finne årsaken til at det har vært mange tilfeller av en akutt mage-tarmsykdom hos hund de siste ukene. De leter fortsatt bredt etter mulige årsaker, som virus, bakterier, sopp og parasitter. Hunder til obduksjon tas imot etter avtale med Mattilsynet eller Veterinærinstituttet. Alle obduksjoner og andre undersøkelser som gjøres på Veterinærinstituttet for å avklare denne sykdomssituasjonen, er uten kostnader for eieren.

Mattilsynet sendte i samarbeid med Veterinærinstituttet, tidlig ut spørreskjemaer til berørte hundeeiere. I tillegg er det nå sendt ut et omfattende spørreskjema til ca. 2000 veterinærklinikker og privatpraktiserende veterinærer, for å få nærmere kunnskap om tilfeller med blodig diare hos hund etter 1. august i år. Dataene fra disse spørreskjemaene vil bli sammenstilt og vurdert av Veterinærinstituttet, for å se om det finnes fellesnevnere hos hundene som er rammet. Dette vil kunne gi indikasjoner på hvor smitten kommer fra og/eller hvordan den har oppstått. Disse indikasjonene vil kunne være med på å angi hvilken retning det videre arbeidet med å finne årsaken til denne sykdommen bør ha.

Det er urovekkende for landets hundeeiere at mange hunder er rammet av en alvorlig tarmsykdom som vi ennå ikke kjenner årsaken til. For å unngå en eventuell spredning av sykdom anbefaler jeg alle hundeeiere å følge de rådene Mattilsynet har lagt ut på sine hjemmesider. Det er ingen indikasjon på at denne sykdommen overføres til mennesker. Mattilsynet og Veterinærinstituttet holder meg oppdatert, og de oppdaterer hjemmesidene sine, etter hvert som de får ny kunnskap.