Skriftleg spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1687 (2018-2019)
Innlevert: 23.05.2019
Sendt: 23.05.2019
Svart på: 28.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Carl-Erik Grimstad (V)

Spørsmål

Carl-Erik Grimstad (V): Kan statsråden si seg enig i politiets vurdering og handlemåte slik det fremgår av vedlagte twittermelding fra "Politiet i Sør-Vest" av 18. mai 2019?

Grunngiving

Lørdag 18. mai 2019 sendte "Politiet i Sør-Vest" ut følgende twittermelding:

"En forebyggende patrulje kom over en gutt i tenårene som nylig hadde brukt narkotika. Politiet var og hjemme på bopel til gutten og fant mindre mengder narkotika der og. Anmeldt."

Twittermeldingen sender åpenbart ut signaler til publikum om at tenåringer "som nylig har brukt narkotika" - utelukkende med dette som hjemmelsgrunnlag - kan risikere ransakelse på sitt hjemsted. Jeg registrerer også at politiet Sør-Vest mener dette faller inn under begrepet "forebygging".

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Bruk og oppbevaring av narkotiske stoffer er straffbart. Politiet må derfor reagere. Hjemmelsgrunnlaget vurderes av påtalemyndigheten, som i sin behandling av enkeltsaker på straffesaksfeltet er uavhengig og ikke kan instrueres av politiske myndigheter. Jeg kan derfor ikke kommentere slike enkeltsaker, men vil legge til at også etterforskning og straffeforfølgning har en viktig forebyggende effekt.