Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Liadal, Hege Haukeland (1 - 20 av 68)
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1921 (2018-2019)

  Innlevert: 20.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva vil Justisministeren foreta seg i denne type sivile saker hvor mistanke om ugjerning ikke lenger er tilstede og ser Justisministeren at samfunnet på denne måten kan begå "overtramp" som Staten må rette opp i?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Svart på: 25.02.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hvordan forsikrer statsråden seg at Equinor bruker sin innkjøpsmakt slik at underleverandører også får være med på oppturen, gitt de tilbakemeldinger vi får fra f.eks. rederiene om at ratene er så lave at det ville vært uforsvarlig å ta på seg oppdraget?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:946 (2018-2019)

  Innlevert: 12.02.2019

  Sendt: 12.02.2019

  Svart på: 15.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvordan følger statsråden opp Stortingets vilje om at Petroleumstilsynet på en aktiv og systematisk måte å ta i bruk hele bredden av virkemidler om nødvendig, og hvilke virkemidler vil statsråden nå ta i bruk for å ivareta sikkerheten tilliten til Petroleumstilsynet?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:830 (2018-2019)

  Innlevert: 29.01.2019

  Sendt: 29.01.2019

  Svart på: 05.02.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Synes Kulturministeren med ansvar for det frivillige Norge at det er greit at Stavanger Turistforening ser ut til å ha spekulert i å selge unna eiendom som skal gi de mange titallsmillioner kroner og at det er folkene som ønsker å ferdes i dette området i årene framover som skal betale dyrere for parkering, stitilrettelegging og så videre da en stiftelse som skal passe på sistnevnte må kjøpe denne infrastruktur til høyest mulig markedspris?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:829 (2018-2019)

  Innlevert: 29.01.2019

  Sendt: 29.01.2019

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Svart på: 05.02.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Ser statsråden ingen betenkeligheter med at hytter som er oppført med både statlige og private bidrag for å tjene sitt opprinnelige formål, nå selges til markedspris og er det riktig at ikke alle statlige midler skal tilbakebetales?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:364 (2018-2019)

  Innlevert: 13.11.2018

  Sendt: 14.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden ta initiativ til å få oversatt den franske granskning og tilgjengeliggjøring den for det norske folk?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:105 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Svart på: 18.10.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hva er årsaken til at det ikke er satt av nasjonale flomsikringsmidler til Lund kommune i Rogaland?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:104 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Svart på: 17.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvor mange kommuner har så langt etablert lokale forskrifter for bruk og vil statsråden gjøre noe ift. at det sommeren 2018 har vært dramatiske hendelser etter bruk av vannscooter?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:40 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 04.10.2018

  Svart på: 11.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva gjør justisministeren for å sikre at riktige ressurser i dag jobber med å løse saken om drapet på Birgitte Tengs og er det gjort en kritisk gjennomgang av de enkelte medlemmer i sakens Cold Case team?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2268 (2017-2018)

  Innlevert: 13.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Svart på: 26.09.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Når vil statsråden sende traseforslagene gjennom Tysvær ut på høring?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1471 (2017-2018)

  Innlevert: 02.05.2018

  Sendt: 03.05.2018

  Svart på: 07.05.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Hvordan vil og ev. vil statsråden gi Statoil tilbakemelding om at kvinneandelen i topp-posisjoner i Statoil er for lav?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1467 (2017-2018)

  Innlevert: 02.05.2018

  Sendt: 02.05.2018

  Svart på: 09.05.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Hva har statsråden gjort, og hva vil statsråden gjøre for å bedre HMS situasjonen for oppdrag til norsk sokkel i utlandet?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:941 (2017-2018)

  Innlevert: 13.02.2018

  Sendt: 13.02.2018

  Svart på: 19.02.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Hva skal til for en positiv visningstillatelse i tilknytting til Maritimt vitensenter i Randaberg kommune?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:940 (2017-2018)

  Innlevert: 13.02.2018

  Sendt: 13.02.2018

  Svart på: 19.02.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Har fiskeriministeren planer om å koble behovet for områder som nå trenger stimulanse til aktivitet og omstilling, med behandlingsrekkefølgen på utviklingskonsesjoner med tanke på prioritere teknologitunge søknader som kan skape ringvirkninger til utsatt industri?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:663 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Svart på: 15.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilke føringer har Statsråden gitt NFI for de kutt til bransjefilmfestivalene og hva mener Statsråden disse to festivaler skal kutte av oppgaver?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:662 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Svart på: 22.01.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Når kan vi forvente at statsråden kan fremlegge konkrete regelverksforslag for en bedre overvannshånderting rundt omkring i vårt langstrakte land?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:592 (2017-2018)

  Innlevert: 19.12.2017

  Sendt: 20.12.2017

  Svart på: 03.01.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Vil statsråden sikre at ENOVAs program åpner for støtte og lån til nye og innovative bedrifter som ikke alene har økonomisk soliditet til å finansiere fullskala testprosjekter innen marin energiteknologi?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:581 (2017-2018)

  Innlevert: 18.12.2017

  Sendt: 18.12.2017

  Svart på: 02.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Kan kulturministeren si hva den totale utbyggingskostnaden på DAB har blitt pr 01.12.2017 sett opp imot de kostnader en ville ha hatt med vedlikehold og oppgradering av FM nettet?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:528 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Svart på: 15.12.2017 av finansminister Siv Jensen

  Hvor stor kompensasjon kan Sauda, Karmøy og Tysvær påberegne for 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:525 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Svart på: 19.12.2017 av finansminister Siv Jensen

  Hvor stort inntektstap kan Sauda, Karmøy og Tysvær i Rogaland beregne å legge inn ved Regjeringens endring av inntektssystemet for 2019?