Interpellasjon fra Camilla Strandskog (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 44 (2020-2021)
Om tiltak for at hivsmittede ikke skal oppleve ubegrunnet smittefrykt og forskjellsbehandling i møte med helsetjenesten, og for å sikre at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om hivsmitte
Datert: 25.03.2021
Svart på: 26.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Camilla Strandskog (H)

Spørsmål

Camilla Strandskog (H): I dag lever 4 300 personer med hiv i Norge. 98 pst. av disse går på medisiner og er smittefrie. Stadig flere hivsmittede er over 50 år og vil i større grad komme i kontakt med helsetjenesten i årene som kommer. Dessverre rapporterer flere pasienter med hivsmitte om at de har opplevd ubegrunnet smittefrykt og forskjellsbehandling i møte med helsetjenesten. Dette skjer både i eldreomsorgen og i spesialisthelsetjenesten. Manglende kunnskap blant helsepersonell kan føre til overdreven smittefrykt og ubegrunnede smitteverntiltak som doble hansker, gule varseltrekanter eller redusert kroppskontakt. Dette fører til at pasientene ikke får den gode og profesjonelle helsehjelpen de har krav på.

Hva vil statsråden gjøre for at personer som lever med hiv, blir møtt med et likeverdig tilbud i helsetjenesten, og får å sikre at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om hivsmitte?

Les heile debatten