Interpellasjonar

Liste over interpellasjonar som representantane har framført og statsrådane svart på.

Avgrens utvalet

Finn interpellasjon etter

Hordaland (1 - 2 av 2)
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2019-2020)

  Datert: 18.11.2019

  Til behandling

  Flere artikler og medieoppslag vitner om at barn i det statlige barnevernet ikke får den helsehjelpen de har krav på. Barna har ofte sammensatte psykiske lidelser og trenger hjelp fra helsetjenesten i stedet for tilbud om enetiltak i barnevernet. Utviklingen tyder på en uholdbar situasjon i barne- og ungdomspsykiatrien, som er sterkt presset med nedbygging av døgnbehandling. Utviklingen vitner også om at norske kommuner ikke klarer å gi de mest sårbare barna et forsvarlig tilbud. Resultatet er at syke barn risikerer å havne i tiltak i barnevernet fordi helsetjenesten svikter. Hva gjør regjeringen for å gi sårbare barn i barnevernet riktig helsehjelp, vil regjeringen stoppe nedbyggingen av barne- og ungdomspsykiatrien, og hva gjøres for å sikre alvorlig syke barn et forsvarlig tilbud i kommunene?
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2019-2020)

  Datert: 23.10.2019

  Svart på: 14.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om å gi nødvendig drahjelp slik at tarenæringen blir en ny bærekraftig og lønnsom marin næring