Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (04.06.2019 Kl. 19:55:56)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (04.06.2019 Kl. 19:55:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet. Forslaget fikk ikke flertall. Et mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble også nedstemt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar