Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.01.2019 Kl. 13:00:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.01.2019 Kl. 13:00:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (17.01.2019 Kl. 13:00:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4a Alternativ votering

  (17.01.2019 Kl. 13:01:27)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 4b Alternativ votering

  (17.01.2019 Kl. 13:01:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Miljøpartet De Grønne om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø. Ingen av forslagene i saken fikk flertall.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar