Voteringsoversikt for sak:

Endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.05.2017 Kl. 11:22:55)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (16.05.2017 Kl. 11:23:04)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i markedsføringsloven. Endringene henger sammen med den pågående etableringen av en dagligvareportal og innebærer unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla