Valg av nytt medlem til Stortingets ansvarskommisjon

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 02.12.2021 Innst. 60 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har valgt Åsunn Lyngedal som nytt medlem av Stortingets ansvarskommisjon fram til 1. desember 2025 i stedet for Gunn Karin Gjul.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2021

   Debattert i Stortinget 13.12.2021
   Votert i Stortinget 13.12.2021