Representantforslag om en ekstern kvalitetssikring av beregningene av samfunnsøkonomiske konsekvenser ved kabling av kraftoverføring mellom Bærum og Oslo

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Hårek Elvenes, Henrik Asheim, Jan Tore Sanner, Mathilde Tybring-Gjedde, Mudassar Kapur, Nikolai Astrup, Tore Vamraak Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H)

Saksgang