Valg av medlemmer til Ombudsnemnda for Forsvaret

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 01.12.2021 Innst. 39 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har valgt medlemmer av Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret for tidsrommet 1. januar 2022 - 31. desember 2025. Roald Linaker, Bardu, ble gjenoppnevnt som forsvarsombud.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.12.2021

   Debattert i Stortinget 07.12.2021
   Votert i Stortinget 07.12.2021