Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedlagt protokollen.