Representantforslag om gjeninnføring av feriepenger til de arbeidsløse

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 10.12.2021 Innst. 96 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om gjeninnføring av feriepenger til de arbeidsledige. Med bakgrunn i budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti hvor forslagene fremmet i dette representantforslaget ble vedtatt av Stortinget 2. desember 2021 ble det vedtatt å vedlegge representantforslaget protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2021

   Debattert i Stortinget 21.12.2021
   Votert i Stortinget 21.12.2021