Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker i 2021

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status