Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og distriktsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (R) Tilråding levert 04.11.2021 Innst. 30 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Prop. 8 S (2021-2022) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) og Representantforslag 11 S (2021-2022) fra Rødt om strakshjelp med strømregninga for folk med dårlig råd, jf. Innst. 30 S (2021-2022). Stortinget vedtok å øke bevilgningen til bostøtte i 2021 med 202 mill. kroner for å dekke en ekstraordinær utbetaling til mottakerne i de delene av landet med høyest strømpriser. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.11.2021

   Debattert i Stortinget 09.11.2021
   Votert i Stortinget 09.11.2021